ประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล

ประโยชน์ของกีฬาฟุตบอล

ประโยชน์ของกีฬาฟุตบอลที่ดีมากๆ

ประการหนึ่งคือ เป็นการป้องกันจากสิ่งเสพติด  สิ่งชั่วร้ายต่างๆ ฟุตบอลก่อให้เกิดการรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามต่างๆ ได้มากมาย เราจะเห็นตัวอย่างจากนักฟุตบอลระดับโลกมากมาย ที่หลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆมาได้ สภาพแวดล้อมที่เลวร้ายมาได้ ก็เพราะกีฬาฟุตบอลนั่นเอง ที่เปลี่ยนชีวิต ทั้งชีวิตของคนๆหนึ่งได้ นี่คือฟุตบอลในแง่มุมทั่วไป

แต่ถ้าเปรียบเหตุผลในการเรียน การทำงาน ในหลายอย่าง ไม่อาจสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว แต่ต้องอาศัยคำว่าร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เพราะคำว่า one man show ไม่ทำให้ฟุตบอลประสบผลสำเร็จเฉกเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตต้องระมัดระวังอยู่เสมอ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวัฎจักรมีขึ้น มีลงเป็นธรรมดาของชีวิตเฉกเช่นการเล่นฟุตบอลที่ขึ้นสูงและลงต่ำได้ในเวลาเดียวกัน ขอให้ไม่ประมาทเท่านั้นจักช่วยให้ชีวิตผ่านพ้นไปได้อย่างดี